Περιοδικό "Πολεμικές Τέχνες"

Περιοδικό "Woman"

Περιοδικό "Μαύρη Ζώνη"(Απρίλιος-Μάιος 2011)

Περιοδικό "Μαύρη Ζώνη"(Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009)

Περιοδικό "Μαύρη Ζώνη"(Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011)

Περιοδικό "Μαύρη Ζώνη"(Οκτώβριος-Νοέμβριος 2012)

Περιοδικό "Μαύρη Ζώνη"(Μάρτιος-Απρίλιος 2013)