Αρχές του Wing Chun Kung Fu

Wing chun kung fu  

 

·  Φύλαξη της κεντρικής γραμμής

·  Οικονομία κινήσεων

·  Ανάπτυξη αντανακλαστικών επαφής ( Chi Sao )

·  Παρατήρηση του μπροστινού αγκώνα

·  Ευθείες κινήσεις

·  Αποφυγή μάχης με δύναμη ενάντια στη δύναμη

·  Εκπαίδευση για τη χρήση των δύο χεριών ταυτόχρονα

·  Χρήση των σημείων πίεσης για αποτελεσματικότερα χτυπήματα