Σεμινάρια

Στα πλαίσια λειτουγίας των σχολών μας πραγματοοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια συγκεκριμένης διάρκειας.Το επόμενο προγραμματισμένο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 17 και 18 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Σχολής Άνω Λιοσίων απο τον Master Dana Wong και θα είναι διάρκειας δέκα ωρών.Για περ/ρες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.